Μέλη ΔΕΠ

Τσακίρης Αργύριος, PhD

Καθηγητής, Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Αλκοολούχων Ποτών

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ

EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
atsakiris@uniwa.gr

Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οινολογία στο Ινστιτούτο Οινολογίας του Μπορντό
Οινολογία-Αμπελουργία στο Ινστιτούτο Οινολογίας του Μπορντό
Οργανοληπτική Δοκιμασία Οίνων στο Ινστιτούτο Οινολογίας του Μπορντό

Εκπόνησε τη Διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Τα ερευνητικά αλλά και διδακτικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται σε Αλκοολικές  Ζυμώσεις με ακινητοποιημένα κύτταρα, Αποστάξεις αλκοολούχων προϊόντων, Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Αλκοολούχων Ποτών, Οργανοληπτική δοκιμασία κρασιών και αποσταγμάτων, Στατιστική επεξεργασία οργανοληπτικών δεδομένων, Εμπορία Οίνου.

 

Μαθήματα που διδάσκει

 

Δημοσιεύσεις

 1. Tsakiris, A. Bekatorou, C. Psarianos, A.A. Koutinas, R. Marchant and I.M. Banat. Immobilization of yeast on dried berries for use in dry white wine making Food Chemistry, 87(1): 11-15, 2004.
 2. Tsakiris A., Sipsas V., Bekatorou A., Mallouchos A., Koutinas A. Red Wine making by immobilized Cells and Influence on Volatile Composition. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 52:1357-1363, 2004.
 3. Tsakiris A., Kourkoutas Y., Dourtoglou V, Koutinas A.A., Psarianos C., Kanellaki M. Wine Production By Immobilized Cells on Dried Berries in Sensory Evaluation Comparison with Commercial products. Journal of the Science of Food and Agriculture, accepted 1-7-2005.
 4. Tsakiris A, Kandylis P, Bekatorou A Kourkoutas Y., Koutinas A. Dry Red Wine Making Using Yeast Immobilized on Cork Pieces. Appl Biochem Biotechnol, DOI 10.1007/s12010-009-8905-4.
 5. Tsakiris A. & Koutinas A., Psarianos C., Kourkoutas Y., Bekatorou A. New Process for Wine Production by Penetration of Yeast in Uncrushed Frozen Grapes. Appl Biochem Biotechnol, DOI 10.1007/s12010-009-8881-8.
 6. Kallithraka S., Kim D., Tsakiris A, Paraskevopoulos I., Soleas G. Sensory assessment and chemical measurement of astringency of Greek wines: Correlations with analytical polyphenolic composition. Food Chemistry, 126 (2011) 1953–1958
 7. Tsakiris A., Sotirakoglou Κ., Kandylis P., Kaldis P., Tzia C., Kourkoutas Y. Price estimation and economic evaluation of the production cost of red wines produced by immobilized cells on dried raisin berries. International Journal of Wine Research, 2011:3 1–
 8. Prompona K., Kandylis P., Tsakiris A., Kanellaki M., Kourkoutas Y. Application of Alternative Technologies for Elimination of Artificial Colorings in Alcoholic Beverages Produced by Citrus medica and Potential Impact on Human Health. Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 959-969.
 9. Tsakiris A, Kallithraka S, Kourkoutas Y. Grape brandy Production, Composition and Sensory evaluation. J Sci Food Agric. 2013 Aug 28. doi: 10.1002/jsfa.6377.10      10. Kallithraka Stamatina, Kotseridis Yorgos, Kyraleou Maria, Proxenia Niki,Α Tsakiris Argirios and Karapetrou Garifaliac Analytical phenolic composition and sensory assessment of selected rare Greek cultivars after extended bottle ageing. J Sci Food Agric (wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/jsfa.686
  11        Anastasios Nikolaou, Argyrios Tsakiris, Maria Kanellaki, Eugenia Bezirtzoglou, Konstantoula Akrida-Demertzie, Yiannis Kourkoutas Wine production using free and immobilized kefir culture on natural supports Food Chemistry 272 (2019) 39–48

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (Βιβλία)

• Οινολογία, από το σταφύλι στο κρασί
• Ποτογραφία
• Ελληνική Οινογνωσία
• Τα Γαλλικά κρασιά
• Κάνω το δικό μου κρασί
• Κάνω το δικό μου τσίπουρο
• Οινολογία, έρευνα και εφαρμογές
• Η απόλαυση της γεύσης
• Αμπελουργία για κρασιά ποιότητας

Επίσης, είναι ένας από τους συγγραφείς των βιβλίων: Το Βιβλίο του κρασιού και Alpha wine guide (10 ετήσιοι οδηγοί από το 2000 μέχρι το 2009)

ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 Brandy and Cognac: Manufacture and Chemical Composition στο Encyclopedia of Food and Health του εκδοτικού οίκου Elsevier με Editors BENJAMIN CABALLERO, PAUL M. FINGLAS, FIDEL TOLDR.

ACOHOLIC BEVERAGES (Vol. II) στο HANDBOOK OF FOOD PROCESSING AND ENGINEERING, του εκδοτικού οίκου CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC της σειράς του Prof. Da-Wen Sun, με Editors την Κωσταντίνα Τζιά και τον Θεόδωρο Βαρζάκα.

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω