Μέλη ΔΕΠ

Παρασκευόπουλος Ιωάννης, D.E.A, PhD

Καθηγητής, Τεχνολογία Οινικών Προϊόντων
Πρόεδρος Τμήματος
EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
yparaske@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ
Προέδρου Τμήματος, Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 538 5547

http://www.teiath.gr/userfiles/elkorkas/documents/CV_PARASKEYOPOULOS_2014.pdf

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω

ΣΥΝΔΕΣΗ