Μέλη ΔΕΠ

Ντουρτόγλου Βασίλης, DEA, PhD 

Καθηγητής, Οργανική Χημεία-Χημεία Οίνου-Βιοχημεία-Ενζυμολογία

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ

EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
vdourt@uniwa.gr

Διδασκαλία

Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία για Οινολόγους, Προέλευση των Χημικών Ενώσεων των Κρασιών και των αλκοολούχων ποτών Αρωματικές ενώσεις και  Μέθοδοι ανάλυσης των.

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα που  εστιάζονται:

Στον τρόπο ρύθμισης του κυτταρικού μεταβολισμού, της σταφυλιού, στο επίπεδο της εκφράσεως των γενετικών πληροφοριών και στο επίπεδο της ενζυμικής δράσεως και  εκφράσεως των ενδογενών ενζύμων.

Στον προσδιορισμό των χημικών μορίων  και καθώς εν γένει  όλων των βιομορίων που προκύπτουν  από την έκφραση  των ενζύμων  της δράσης του  τόσο κατά τη ωρίμανσης του σταφυλιού , την διάρκεια  της ζύμωσης   του γλεύκους της τεχνολογικής  επεξεργασίας ,της ωρίμανσης  και τέλους της παλαίωσης του κρασιού.

Στην συμπεριφορά βιομορίων σε πρότυπα συστήματα που σχετίζονται με το κρασί αλλά και με τρόφιμα, και ποτά.

Στον προσδιορισμό καταλοίπων γεωργικών φαρμάκων και γενικότερα στον προσδιορισμό ξένων ενώσεων προς το σταφύλι και το κρασί στα τελικά προϊόντα, όπως και στις πρώτες ύλες.

Στην αξιολόγηση νέων ποικιλιών, που εισάγονται για πρώτη φορά στην πατρίδα μας, αλλά και στην αξιολόγηση παλιών ποικιλιών από πλευράς έκφρασης της μοριακής σύστασης , χημικής και μεγάλο μοριακής σύστασης, στο τελικό άρωμα, εμφάνιση, τη γεύση, του παραγόμενου από αυτές κρασιού.

https://scholar.google.gr/citations?user=DKNdj6sAAAAJ&hl=en

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω