Μέλη ΔΕΠ

Ντουρτόγλου Ευθαλία , PhD

Αναπλ. Καθηγήτρια, Οργανική Χημεία
EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
thdourto@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ11.125 Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 5385550
 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω