Μέλη ΔΕΠ

Μπανίλας Γιώργος, PhD

Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιολογία φυτών και βιοτεχνολογία αμπελοοινικού συστήματος
Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Φυτών και Αμπελουργίας
Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
gban@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ11., Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 5385533

Πτυχίο Βιολογίας / Θετικών Επιστημών / Εθνικό Καποδιστριακό
Παν/μιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογίας / Θετικών Επιστημών
Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Βιολογία φυτών με έμφαση στο αμπέλι και στην ελιά και βιοτεχνολογία αμπελοοινικού συστήματος με έμφαση στην μελέτη και στην βιοτεχνολογική αξιοποίηση των μικροοργανισμών που σχετίζονται με την άμπελο.

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Βιολογία Φυτών
Μορφολογία και Φυσιολογία Αμπέλου,
Μοριακή Βιολογία και Γενετική Αμπέλου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Banilas G., Karampelias M., Makariti I., Kourti A., and Hatzopoulos P. (2011) The olive DGAT2 gene is developmentally regulated and shares overlapping but distinct expression patterns with DGAT1, Journal of Experimental Botany, 62, 521-532.

Banilas G., Korkas E., Englezos V., Nisiotou A.A., and Hatzopoulos P. (2012) Genome-wide analysis of the Heat Shock 90 gene family in grapevine (Vitis vinifera L.), Australian Journal of Grape and Wine Research, 18, 29-38.

Nisiotou AA, Dourou D, Filippousi ME, Diamantea E, Fragkoulis P, Tassou C, Banilas G. (2015) Genetic and technological characterisation of vineyard- and winery-associated lactic acid bacteria. Biomed Res Int. 508254.

Banilas G, Sgouros G, Nisiotou A. (2016) Development of microsatellite markers for Lachancea thermotolerans typing and population structure of wine-associated isolates. Microbiological Research, Dec;193:1-10. doi: 10.1016/j.micres.2016.08.010.

Nisiotou A, Sgouros G, Mallouchos A,Nisiotis CS, Michaelidis C,Tassou C, & Banilas G (2018). The use of indigenous Saccharomyces cerevisiae and Starmerella bacillaris strains as a tool to create chemical complexity in local wines. Food Research International 111: 498-508.

Daras G, Rigas S, Alatzas A, Samiotaki M, Chatzopoulos D, Tsitsekian D, Papadaki V, Templalexis D, Banilas G, et al. (2019) LEFKOTHEA Regulates Nuclear and Chloroplast mRNA Splicing in Plants. Developmental Cell 50 (6), 767-779. e7.

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω