Μέλη ΔΕΠ

Κουσίση Ελισάβετ, MSc, PhD

Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστήμη Οίνου- Τεχνολογία Αλκοολικών Ζυμώσεων
EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ekoussissi@uniwa.gr
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ11.103, Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 210 5385364

Είναι Οινολόγος, απόφοιτος του τμήματος «Οινολογίας και Τεχνολογίας ποτών» του ΤΕΙ Αθηνών. Είναι επίσης απόφοιτος του Πανεπιστημίου Strathclyde, στην Σκωτία, όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην Βιοτεχνολογία Τροφίμων και κατόπιν την διδακτορική της διατριβή πάνω στην σχέση Οργανοληπτικού Χαρακτήρα και Σύστασης ενός φάσματος Ελληνικών Ερυθρών Οίνων.

Έχει εργαστεί ως Research Fellow, με διδασκαλία στα Μεταπτυχιακά «Food Biotechnology» και «Food Science and Microbiology», στο Πανεπιστήμιο Strathclyde, στην Σκωτία. Από το 2007 έως τις αρχές του 2018 εργάστηκε στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας HEINEKEN B.V., ως εξειδικευμένος επιστήμονας με συμμετοχή σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα. Από τον Απρίλιο του 2018 εργάζεται στο τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών σαν Επίκουρη Καθηγήτρια.

Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

Οργανοληπτική αξιολόγηση Οίνου, Ζύθου και Ποτών
Συσχέτιση διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής οίνων, ζύθων και άλλων ποτών με τα τελικά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά
Συσχέτιση διαφορετικών τεχνολογιών στην αλκοολική ζύμωση των οίνων και ζύθων με την τελική χημική σύσταση και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.
Επίδραση διαφορετικών πρώτων υλών στα τελικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτών.

 • Οργανοληπτική Αξιολόγηση Οίνων και Ποτών
 • Τεχνολογία Ζυθοποίησης
 • Ποιότητα και Ασφάλεια Ποτών
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

 • Piornos, J.A., Delgado, A., De la Burgade, R.C.J., Methven, L., Balagianis, D.P., Koussissi, E., Brouwer, E. and Parker, J.K. (2019). Orthonasal and retronasal detection thresholds of 26 aroma compounds in a model alcohol-free beer: Effect of threshold calculation method. Food Research International, 123, 317-326.
 • Gerretzen, J., Buydens, L.M.C., Tromp – van den Beukel, A., Koussissi, E., Brouwer, E. R., Jansen, J.J. and Szymanska, E. (2015). A novel approach for analysing gas chromatography-mass spectrometry/olfactometry data. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 146, 290-296.
 • Koussissi, E., Dourtoglou, V.G., Ageloussis, G., Paraskevopoulos, Y., Dourtoglou, T., Paterson, A., and Chatzilazarou, A. (2009). Influence of toasting of oak chips on red wine maturation from sensory and gas chromatographic headspace analysis. Food Chemistry, 114, (4), 1503-1509.
 • Salaha, M.I., Kalithraka, S., Marmaras, I., Koussissi, E. and Tzourou, I. (2008). A natural alternative to sulphur dioxide for red wine production: Influence on colour, antioxidant activity and anthocyanin content. Journal of Food Composition and Analysis, 21, (8), 660-666.
 • Koussissi, E. Paterson, A. and Paraskevopoulos, Y. (2008). Factors influencing sensory quality in red wines of the variety Aghiorghitiko (Vitis vinifera L.) from Nemea. European Food Research and Technology, 226, (4), 745-753.
 • Koussissi, E., Paterson, A. and Piggott, J. R. (2007). Sensory profiling of aroma in Greek dry red wines using rank-rating and monadic scoring related to headspace composition. European Food Research and Technology, 225 (5-6), 749-756.
 • Koussissi, E., Paterson, A. and Piggott, J. R. (2003). Sensory flavour discrimination of Greek dry red wines. Journal of the Science of Food and Agriculture, 83, 797-808.
 • Koussissi, E., Paterson, A. and Cristovam, E. (2002). Sensory discrimination of dry red wines from Greece. Journal of Wine Research, 13, 165-179.
 • Petritis, K., Koukaki, G., Koussissi, E., Elfakir, C., Dreux, M. and Dourtoglou, V. (2003). The Simultaneous Determination of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic Acid and Cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid in Lycopersicum esculentum by High-performance Liquid Chromatography-Electrospray Tandem Mass Spectrometry. Phytochemical Analysis, 14, 347-351.
 • Dourtoglou, V. and Koussissi, E. (2000). Inhibition of apple 1-aminocyclopropane- 1-carboxylic acid oxidase by cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid and trans-2- phenylcyclopropane-1-carboxylic acid. Phytochemistry, 55, 203-211.
 • Dourtoglou, V., Koussissi, E., and Petritis, K. (2000). Inhibition of wound ethylene in Lycopersicum esculentum fruit discs by 1-amino cyclopropane-1-carboxylic acid oxidase inhibitors. Plant Growth Regulation, 30, 79-86.
 • Dourtoglou, V., Koussissi, E. and Petritis, K. (1999). Evaluation of Novel Inhibitors of ACC Oxidase Possessing Cyclopropyl Moiety. In: Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene II, A.K. Kanellis et al. (Eds). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, pp 13-20.

 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω