Μέλη ΔΕΠ

Κόρκας Ηλίας, PhD

Καθηγητής, Αμπελουργία

Πρόεδρος Τμήματος

EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
elkorkas@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ11., Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 5385533

Είναι Γεωπόνος με διδακτορικές σπουδές στην Αμπελουργία και τα ερευνητικά -διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

Φυσιολογία και βιοχημεία αμπέλου
Ωρίμανση σταφυλής
Σχέσεις μεταξύ της λίπανσης θρεπτικών συστατικών και της ποιότητας σταφυλιού
Επίδραση παραγόντων καταπόνησης στα αμπέλια
Επιπτώσεις του Terroir στην αμπελουργία

  • Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος
  • Καλλιέργεια της Αμπέλου
  • Φυτοπροστασία της Αμπέλου
  • Αμπελογραφία – Παγκόσμιος Αμπελώνας
  • Αμπελουργία Ακριβείας

 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω