Μέλη ΔΕΠ

Καλδής Παναγιώτης, PhD

Καθηγητής, Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Μάρκετινγκ

Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
pkaldis@uniwa.gr
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ11.113, Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 5385554

Είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Μάρκετινγκ στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (από το 2005) και πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου (2019-23).

 Έχει αποφοιτήσει από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιώς (1977), είναι πτυχιούχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1982), όπως και πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (1984). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από τη Σχολή Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου Coventry της Αγγλίας (2003). Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στον Τομέα Οικονομικής Πολιτικής και Κράτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004). Είναι πιστοποιημένος στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2017).

 Επιλέχθηκε ως ο πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας  (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2019-22), όπως και τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2018-21), ιδιότητες τις οποίες αποποιήθηκε λόγω της εκλογής του ως Πρύτανη.

 Κατέχει τον τίτλο του Διακεκριμένου Καθηγητή (Distinguished Professor) στο Πανεπιστήμιο Shenyang της Κίνας (2019). Από το 2014, φέρει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor) του Πανεπιστημίου Guglielmo Marconi, Ιταλία.

 Στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2021 των Educational Leaders Without Borders/ELWB, ΗΠΑ, σε συνεργασία με το International Council of Professors of Educational Leadership/ICPEL, ΗΠΑ, του απονεμήθηκαν α) Τιμητικό Βραβείο Αριστείας στην Εκπαιδευτική Ηγεσία (Honorary Award of Educational Leadership Excellence) από τους ELWB και β) Πιστοποιητικό Αριστείας στην Πανεπιστημιακή Ηγεσία (Certificate of Excellence in University Leadership) από το ICPEL για την Οραματική Καθοδήγηση και Εξαιρετική Ηγεσία (Visionary Guidance and Exceptional Leadership) ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 Ακόμη, το 2016 έχει τιμηθεί με το Βραβείο Διακεκριμένου Ακαδημαϊκού (Distinguished Scholar Award) για την Εξαιρετική Συμβολή του στην Έρευνα και την Εκπαίδευση (Outstanding Contribution to Research and Education) από το International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) – Mediterranean Agronomic Institute of Chania, που διεθνώς δραστηριοποιείται στα μεταπτυχιακά και τα ερευνητικά προγράμματα.

 Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2009-10). Εκεί ορίσθηκε για πρώτη φορά Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης οργανώνοντας την εκ του μηδενός, λειτουργώντας την επί εξαετία και προσφέροντας τέσσερις εκπαιδευτικές σειρές (2004-10). Επίσης, διετέλεσε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (2004-10), όπως και Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας (2007-10).

 Για μια τριετία, συμμετείχε ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης/ΔΟΑΤΑΠ (2013-16).

 Επίσης, για μια εξαετία, υπήρξε τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχοντας την ιδρυματική και επιστημονική ευθύνη σειράς προγραμμάτων και υπευθυνοτήτων (2004-10).

 Επί 15 χρόνια (1990-2005) εργάσθηκε ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας διατελέσει και Διευθυντής Εκπαίδευσης (Σπουδών) στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 Έχει συμμετάσχει ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 16 μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε διάφορα Πανεπιστήμια, όπου έχει επιβλέψει δεκάδες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε σχετικές εξεταστικές επιτροπές. Επιβλέπει διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι μέλος τριμελών επιτροπών, αλλά και επιτροπών εξέτασης διδακτορικών διατριβών.

 Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (2018-19).

 Επιπλέον, στο ΤΕΙ Αθήνας (2005-18) είχε διατελέσει Αναπληρωτής Πρύτανη/Προέδρου, Συντονιστής της Επιτροπής για τις ακαδημαϊκές διεργασίες με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, Πρόεδρος της Φοιτητικής Λέσχης, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης,  Διευθυντής Τομέα, Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ενώ είχε συμμετάσχει και σε διάφορες διοικητικές και επιστημονικές επιτροπές, όπως και είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

 Ακόμη, υπήρξε μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας.

 Συνολικά, διαθέτει άνω των τριάντα ετών εμπειρία ως επιτελικό στέλεχος σε διάφορες θέσεις σημαντικής διοικητικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής ευθύνης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

 Στα τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται τα εφαρμοσμένα οικονομικά, το μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ (οργανωσιακό και χρηματοοικονομικό), η βιώσιμη ανάπτυξη, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει αναγνωρισμένο και εκτεταμένο έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 Είναι μέλος φορέων, όπως Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εταιρία Αγροτικής Οικονομίας κ.λπ.

Χειμερινό εξάμηνο:

  • Εφαρμοσμένα Οικονομικά (1ο εξάμηνο)
  • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (3ο εξάμηνο)
  • Επικοινωνία και Κοινωνικά Μέσα (5ο εξάμηνο – επιλογής)
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Ηγεσία (7ο εξάμηνο – επιλογής)

Εαρινό εξάμηνο:

  • Τεχνικές Πωλήσεων Οίνων και Ποτών (6ο εξάμηνο – επιλογής)
  • Μάρκετινγκ Οίνων και Ποτών (8ο εξάμηνο)
  • Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ (8ο εξάμηνο – επιλογής)

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω