Μέλη ΔΕΠ

Καλδής Παναγιώτης, PhD

Καθηγητής, Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Μάρκετινγκ

Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
pkaldis@uniwa.gr
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ11.113, Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 5385554
 

Είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Μάρκετινγκ και Διευθυντής του Τομέα Μάνατζμεντ-Μάρκετινγκ.

Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Θεωρώντας ότι, η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, συντελεί στην ανάπτυξη νέας μορφής μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για όλο το Ίδρυμα (όπως «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κλπ.), χωρίς δίδακτρα για τους φοιτητές, με πλήρη αποζημίωση των συντελεστών μάθησης και με συνολική χρηματοδότηση από φορείς της κοινωνίας (κυρίως Δήμους). Για τη δραστηριότητα αυτή έχει τιμηθεί από το Δήμο Ασπροπύργου.

Έχει επιλεγεί ως ο πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας  (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2019-2022), ενώ είναι και τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2018-2021).

Πρόσφατα (2019), του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διακεκριμένου Καθηγητή (Distinguished Professor) του Πανεπιστημίου Shenyang, Κίνα.

Aπό το 2014, φέρει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor) του Πανεπιστημίου Guglielmo Marconi, Ιταλία.

Ακόμη, έχει τιμηθεί με το Βραβείο Διακεκριμένου Ακαδημαϊκού (Distinguished Scholar Award) 2016 για την Εξαιρετική Συμβολή του στην Έρευνα και την Εκπαίδευση (Outstanding Contribution to Research and Education) από το International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) – Mediterranean Agronomic Institute of Chania, που διεθνώς δραστηριοποιείται στα μεταπτυχιακά και τα ερευνητικά προγράμματα.

Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς, πτυχιούχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης (πέντε χρόνια σπουδές ισότιμες με master) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από τη Σχολή Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου Coventry της Αγγλίας. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στον Τομέα Οικονομικής Πολιτικής και Κράτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιμόρφωσή του είναι συνεχής, διεθνής, διαθεματική και διεπιστημονική. Διαθέτει πιστοποίηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τακτικό μέλος, για μια τριετία, της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου: Δράση Κάλλιπος – «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» (Θεματική Επιτροπή: Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Γεωπονικές Επιστήμες) για όλα τα ΑΕΙ της χώρας, που υλοποιήθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εκεί ορίσθηκε για πρώτη φορά Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης οργανώνοντας την εκ του μηδενός, λειτουργώντας την επί εξαετία και προσφέροντας τέσσερις εκπαιδευτικές σειρές. Επίσης, διετέλεσε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, όπως και Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.

Για μια τριετία, συμμετείχε ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης/ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσης, για μια εξαετία, υπήρξε τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχοντας την ιδρυματική και επιστημονική ευθύνη σειράς προγραμμάτων και υπευθυνοτήτων.

Επί 15 χρόνια εργάσθηκε ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας διατελέσει και Διευθυντής Εκπαίδευσης (Σπουδών) στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Έχει συμμετάσχει ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 16 μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε διάφορα Πανεπιστήμια, όπου έχει επιβλέψει δεκάδες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε σχετικές εξεταστικές επιτροπές. Επιβλέπει διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι μέλος τριμελών επιτροπών, αλλά και επιτροπών εξέτασης διδακτορικών διατριβών.

Συνολικά, διαθέτει άνω των τριάντα ετών εμπειρία ως επιτελικό στέλεχος σε διάφορες θέσεις σημαντικής διοικητικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής ευθύνης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στα τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται τα εφαρμοσμένα οικονομικά, το μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ (οργανωσιακό και χρηματοοικονομικό), η βιώσιμη ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει αναγνωρισμένο και εκτεταμένο έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό αφορά, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό, καθώς και σε δημοσιευμένο συγγραφικό με αξιόλογο αριθμό ετεροαναφορών.

Επιπλέον, στο ΤΕΙ Αθήνας είχε διατελέσει Αναπληρωτής Πρύτανη/Προέδρου, Συντονιστής της Επιτροπής για τις ακαδημαϊκές διεργασίες με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, Πρόεδρος της Φοιτητικής Λέσχης, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης,  Διευθυντής Τομέα, Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ενώ είχε συμμετάσχει και σε διάφορες διοικητικές και επιστημονικές επιτροπές, όπως και είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Ακόμη, υπήρξε μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας.

Χειμερινό εξάμηνο:

  • Εφαρμοσμένα Οικονομικά (1ο εξάμηνο)
  • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (3ο εξάμηνο)
  • Επικοινωνία και Κοινωνικά Μέσα (5ο εξάμηνο – επιλογής)
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Ηγεσία (7ο εξάμηνο – επιλογής)

Εαρινό εξάμηνο:

  • Τεχνικές Πωλήσεων Οίνων και Ποτών (6ο εξάμηνο – επιλογής)
  • Μάρκετινγκ Οίνων και Ποτών (8ο εξάμηνο)
  • Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ (8ο εξάμηνο – επιλογής)

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω

ΣΥΝΔΕΣΗ