ΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

  Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ_ERASMUS+_ΕΑΡΙΝΟ 2020 – 2021 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...