ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ από 01/01/2020 και μετά,  να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο και να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.  ...

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ 01.12.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 01.03.2021 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΌ 7 ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του προγράμματος ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με την πρόσκληση της 26.10.2020 είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου: 1 141069 2 141063 3 14211 4 131074 5 151039 6 131089 7 161078 8 161081 9 171103 10...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 13-07-2020 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου: 161094 161026 161060 151056 141064 161124 131082 151010 131008...