ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 44726/Ζ1/09-04-2020 (ΦΕΚ 1271/τ.Β΄/09-04-2020) επισυναπτόμενη Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των...

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Όσοι παρακολουθούν θεωρία και εργαστήριο Φυσικοχημείας, παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή στο e-class. Τίτλος του εργαστηρίου είναι: ‘Εργαστήριο Ε.Ε. 2020 Φυσικοχημείας (μόνον για εγγραφές...

«ΧΗΜΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ»

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα «Χημεία Οίνων και Ποτών: πτητικές ενώσεις και ελαττώματα», να εγγραφούν και στο e– class στο αντίστοιχο μάθημα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή της Θεωρίας μέσω...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ»

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν κανονικά το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ  να εγγραφούν μέσω e-class αντίστοιχα σε θεωρία και εργαστήριο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή της θεωρίας και του...