ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών που οφείλουν μέχρι δύο (2) Εργαστηριακά μαθήματα να το δηλώσουν στο e-mail της γραμματείας (wvbs@uniwa.gr ) μέχρι την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021....

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ (Εξετάσεις)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες που ήταν εγγεγραμμένοι στο χειμερινό εξάμηνο του έτους 2020 και έχουν παρακολουθήσει διαδικτυακά το Εργαστήριο, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να εξεταστούν αφού πρώτα εγγραφούν στο e-class στο:...