Επανέναρξη διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, διενέργειας εξετάσεων, λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές

Σας κοινοποιούμε  την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (1699/ΦΕΚ Β΄/05-05-2020), που αφορά στην  επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών, η οποία συμπεριλαμβάνει τα ΑΕΙ και ρυθμίζει θέματα επανέναρξης διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, εργαστηριακών και...