ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ (Ι.Α.) «ΠΟΛΥΝΟΗ»

1. Στο νέο Ι.Α. θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι πτυχιακές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών που παρακολουθούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από...

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020 -2021

Μετακινήσεις/Μετεγγραφές  Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους  2020-2021 Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του...

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας αναζήτα απόφοιτη του τμήματος οινολογίας για τη θέση της πώλησης στο κατάστημα της κάβας δροσιάς. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση αγγλικών και πληροφορικής, άνεση στην επικοινωνία καθώς και με οργανωτικές ικανότητες. Κατάστημα: Λ. Σταμάτας 3, Δροσιά  ...