ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ

  ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το Ν.4653/2020 (άρθρο 51), δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακ. έτους 2018/2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών (ν+2), να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση την επιθυμία τους να ολοκληρώσουν τον...

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου (εμβόλιμη εξεταστική), αφορά μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές (όσοι βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του όγδοου)....