ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

  Στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στην ιστοσελίδα του ΠΑΔΑ αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 με την Ενσωμάτωση...