Τομείς

Τομέας Α

Βιολογίας Φυτών και Αμπελουργίας

Τομέας Β

Χημείας και Τεχνολογίας Οίνου, Ζύθου και Ποτών

Τομέας Γ

Μαάνατζμεντ – Μάρκετινγκ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω

ΣΥΝΔΕΣΗ