Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ_ERASMUS+_ΕΑΡΙΝΟ 2020 – 2021

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2021  έως  31/08/2021, με δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 6 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, https://erasmus.uniwa.gr/praktiki-askisi

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης ξεκινά την Δευτέρα 19/10/2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13/11/2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλώσουν συμμετοχή οι φοιτητές είναι να έχουν εξασφαλίσει αποδοχή (acceptance letter) από φορέα του εξωτερικού.

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή καθοδήγηση χρειαστείτε.