το κτήμα Γκόφα στην Νεμέα αναζητά φοιτητή /φοιτήτρια για πρακτική άσκηση,  είτε τελειόφοιτο για θέση εργασίας

πλήρους απασχόλησης .

Τηλέφωνο επικοινωνίας = 27460 24281

Email επικοινωνίας = info@ktimagofa.gr