1. Στο νέο Ι.Α. θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι πτυχιακές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών που παρακολουθούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.  

τικές πληροφορίες για τη διευκόλυνσή σας και για την αντίστοιχη ενημέρωση των φοιτητών σας.

2. Προϋποθέσεις ανάρτησης στο Ι.Α. 

Για να αναρτηθούν οι εργασίες στο Ι.Α. θα πρέπει:

•    να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
•    να φέρουν τις ψηφιακές υπογραφές του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της εξεταστικής επιτροπής.
•    να είναι σε μορφή .pdf
•    να είναι ενσωματωμένα στο κύριο σώμα της εργασίας (στις αρχικές σελίδες):
•   το εξώφυλλο της εργασίας (σελίδα τίτλου),
•   στην επόμενη σελίδα τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής με τις ψηφιακές υπογραφές τους και
•   στη συνέχεια να περιλαμβάνεται η σχετική δήλωση συγγραφέα.

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι δικαίωμα αλλά όχι ακαδημαϊκή υποχρέωση ανάρτησης των εργασιών τους στο Ι.Α. «Πολυνόη» έχουν και όσοι φοιτητές έχουν μεν αξιολογηθεί για την εργασία τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά συνεχίζουν να έχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ανάρτησης στο Ι.Α.

3. Με την ανάρτηση της εργασίας του φοιτητή στο Ι.Α. «Πολυνόη» θα σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που θα βεβαιώνει την αυτοαπόθεση αυτή, προκειμένου να προχωρήσετε στην ανακήρυξη αποφοίτησής του. Το ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) θα αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο για την απόκτηση τίτλου σπουδών φοιτητή.

4. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις Πολιτικές, τις Οδηγίες χρήσης του Ι.Α. «Πολυνόη», καθώς επίσης και τις Δηλώσεις Συγγραφέα, ώστε να τις αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας προς ενημέρωση των φοιτητών σας:

https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικώς ή με email με το προσωπικό των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βιβλιοθήκη Άλσους Αιγάλεω: 

Δέσποινα Φυντάνογλου definda@uniwa.gr

Χριστίνα Μπάφα-Τσάφου cbaffa@uniwa.gr

Βιβλιοθήκη Αρχαίου Ελαιώνα: 

Ζαφειρία Κουρκουτά zkourk@uniwa.gr

Βασίλης Βασιλόπουλος vvasil@uniwa.gr

Βιβλιοθήκη Αθηνών: 

Μαρία Μαρινοπούλου mmarin@uniwa.gr

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία.

Από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής