Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Από την Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΠΑ.Δ.Α