Π.Μ.Σ. Επιστήμη Οίνου & Ζύθου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Π.Μ.Σ.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής

 Γεώργιος Μπανίλας, Αν. Καθηγητής

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ

 Γεώργιος Μπανίλας, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
 Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Καθηγητής,
Παναγιώτης Ταταρίδης, Επ. Καθηγητής, και
 Ελισάβετ Κουσίση, Επ. Καθηγήτρια.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω

Στείλτε μας μήνυμα