• Την Παρασκευή 24/05/2019 τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, χωρίς απουσίες
  • Την Δευτέρα 27/05/2019 δεν θα γίνουν μαθήματα.

                   Από τη Γραμματεία του Τμήματος