Παρακαλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές / – τριες να προσέλθουν την Παρασκευή 08/03 στις 09:00.