Το Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών ψάχνει έναν οινολόγο για να αναλάβει όλες τις πειραματικές οινοποιήσεις (από παρακολούθηση ωρίμανσης, οινοποίηση, κατεργασίες, εμφιαλώσεις) που θα γίνονται στους χώρους του εργαστηρίου για τα ερευνητικά HELLENOINOS, MU-SA, NEMEA OBSERVATORY, DIONYSOS και άλλα, καθώς και για την οινοποίηση των οίνων του Γεωπονικού. 3-5 χρόνια (ολόκληρη την χρονιά, όχι 3-5 τρύγους) είναι απαραίτητα, θα προσμετρηθουνε θετικά,  γνώση στο αμπέλι, σε χρήση οινολογικών προϊόντων, σε αποστάγματα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ykotseridis@aua.gr