ΕΤΕΠ – ΕΔΙΠ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αναστασοπούλου Σταυρούλα
Πτυχ. Ιατρικών Εργαστηρίων

Εργαστήρια:

o       Βιοτεχνολογίας

o       Βιοχημείας

  • Μικροβιολογίας

Μελά Μαρία

Πτυχ. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, M.Sc Διασφάλιση Ποιότητας & Διαχείρισης Αποβλήτων, ΕΑΠ

Εργαστήρια:

  • Τεχνολογία Βυνοποίησης-Ζυθοποίησης
  • Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία
  • Βιοχημεία
  Νικολού Βασίλειος
Πτυχ. Χημείας & Πτυχ. Τεχνολ. Τροφίμων (Οινολόγου)

Εργαστήρια:

o        Ενόργανη Χημική Ανάλυση

o        Φυσικοχημεία

o        Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης

  Ξηρογιάννη Αικατερίνη, 
Πτυχ. Βοηθών Βιοχημικών Εργαστηρίων
Πτυχ. Παιδαγωγικών ΠΑΤΕΣ

Εργαστήρια:

o       Τεχνολογίας Οινικών

o       Οργανοληπτικού Ελέγχου

o       Επεξεργασίας Αποβλήτων

  Πανωρίου Θεοδώρα
Πτυχ. Εργοδηγών Χημικών
Πτυχ. Παιδαγωγικών ΠΑΤΕΣ 

Εργαστήρια:

o       Βιολογίας Φυτών

o       Μορφολογίας & Φυσιολογίας Αμπέλου

o       Ποσοτικής Αναλυτικής Χημείας

o       Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος

  Σαξιώνη Αικατερίνη
Πτυχ. Εργοδηγών Χημικών
Πτυχ. Παιδαγωγικών ΠΑΤΕΣ

Εργαστήρια:

o       Σύσταση & Ανάλυση Γλευκών και Οίνων

o       Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών

o       Τεχνολογία & Ανάλυση Γλευκών & Οίνων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω