ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες που ήταν εγγεγραμμένοι στο χειμερινό εξάμηνο του έτους 2020 και έχουν παρακολουθήσει διαδικτυακά το Εργαστήριο, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να εξεταστούν αφού πρώτα εγγραφούν στο e-class στο: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Η εξέταση θα γίνει με γραπτή εργασία.