Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου (εμβόλιμη εξεταστική),

αφορά μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές (όσοι βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του όγδοου).