Εμβόλιμη εξεταστική για το μάθημα «ΧΗΜΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ»

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη εξεταστική του Φεβρουαρίου στο μάθημα «ΧΗΜΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ» θα πρέπει να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα που έχει ανοίξει στο e-class. Η εμβόλιμη εξεταστική αφορά μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές (9ο εξάμηνο τουλάχιστον).

Υπεύθυνη καθηγήτρια:

E. Ντουρτόγλου