Οι δηλώσεις μαθημάτων για την εαρινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, θα ενεργοποιηθούν την Πέμπτη 6/6/2019.

Οι δηλώσεις μαθημάτων από το Διαδίκτυο μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Κυριακή 23/6/2019.