ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών που οφείλουν μέχρι δύο (2) Εργαστηριακά μαθήματα να το δηλώσουν στο e-mail της γραμματείας (wvbs@uniwa.gr ) μέχρι την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχουν περάσει με επιτυχία όλα τα θεωρητικά μέρη όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών καθώς και να έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση και την Πτυχιακή τους Εργασία.
Από τη γραμματεία