Γραμματεία

Επικοινωνείστε με το Τμήμα

3 + 9 =

Επικοινωνία

Τηλ Επικ: +30 (210) 5385538
+30 (210) 5385504

Φαξ: +30 (210) 5907897

Email: wvbs@uniwa.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας

Άρτεμις Μαρκεσίνη
(210) 5385538

Διοικητική Υπάλληλος

Βαρβάρα Αρχοντάκη
(210) 5385504

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω