Οι εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων του Εαρινού Εξάμηνου θα γίνουν στο τέλος του εξαμήνου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το αν θα πραγματοποιηθούν κάποιες ασκήσεις με φυσική παρουσία ή όχι.
Για τα εργαστηριακά μαθήματα του Χειμερινού Εξάμηνου 2020-21 οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάϊο 2021.