Κατ’ εξαίρεση και μόνο για όσους φοιτητές έχουν περάσει το θεωρητικό μέρος του προαπαιτούμενου μαθήματος, δεν είναι σε ισχύ οι Αλυσίδες μεταξύ Χειμερινού 2020-21 & Εαρινού 2020-21.