Απαλλαγές θα ισχύσουν ΜΟΝΟ για όσους έχουν πραγματοποιήσει το εργαστήριο με φυσική παρουσία στο παρελθόν & έχουν αποτύχει στις εξετάσεις.
Όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει διαδικτυακά το θεωρητικό κομμάτι του εργαστήριου δεν απαιτείται να το παρακολουθήσουν εκ νέου.