Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, που έχουν δηλώσει το μάθημα στο Εαρινό Εξάμηνο, να εγγραφούν στο e-class μάθημα έως 14/03/2021 και ώρα 20:00.

https://eclass.uniwa.gr/courses/WVBS390/

Η Διδάσκουσα

Κοσμά Γεωργία