ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ

 

 

 

 

 

«… Οι πτυχιούχοι του Tμήματος Οινολογίας χαίρουν μεγάλης εκτίμησης μέσα στη βιομηχανία οίνου στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνει την ποιότητα και τα πρότυπα που υποστηρίζονται από το Τμήμα σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και διδασκαλίας. Πράγματι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, οι πτυχιούχοι του Τμήματος όχι μόνο έχουν ανταποκριθεί στα απαιτούμενα διεθνή και επαγγελματικά πρότυπα, αλλά επίσης έχουν επιδράσει θετικά στην ελληνική βιομηχανία οίνου οδηγώντας την προς μια υψηλότερη ποιότητα, που έχει μεταφρασθεί σε διεθνή αναγνώριση των ελληνικών οίνων…»

Από την έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης,
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης, 20-06-2011

Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να καλύψει στην Ελλάδα τα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και των κλάδων της Οινολογίας, της Αμπελουργίας και της Τεχνολογίας Ποτών στα πρότυπα των διεθνών ακαδημαϊκών πρακτικών.

Ο ορισμός του Οινολόγου και η κατοχύρωση του επαγγέλματος καθορίζεται στην Ελλάδα από το νόμο υπ’ αριθμό 1967/1987 (ΦΕΚ 57, τεύχος Α’), ο οποίος βασίζεται στις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτές περιγράφονται στις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου & Οίνου (OIV).

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – MSc in Wine and Beer Science» με δυο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer), συμβάλει στην παραγωγή έμψυχου κεφαλαίου για την ανάπτυξη όχι μόνο του κλάδου της Οινολογίας αλλά και αυτού της Ζυθοποιίας, και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της Ελληνικής ανταγωνιστικής μεταποίησης καθώς και της οικονομικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας μας.

Διδακτορικές Σπουδές

 
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών αποβλέπουν στην ανάδειξη Διδακτόρων στις Επιστήμες Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, όπως προκύπτουν από τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύονται από τους Τομείς του Τμήματος και υποστηρίζονται από τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ

Ανακοινώσεις

Εκπαίδευση

Υποτροφίες

Γενικές Ανακοινώσεις

Θέσεις Εργασίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

Το Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών ψάχνει έναν οινολόγο για να αναλάβει όλες τις πειραματικές οινοποιήσεις (από παρακολούθηση ωρίμανσης, οινοποίηση, κατεργασίες, εμφιαλώσεις) που θα γίνονται στους χώρους του εργαστηρίου για τα ερευνητικά HELLENOINOS, MU-SA,...

ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ – ΚΟΥΚΑΚΙ

Από κάβα ποτών στο Κουκάκι, ζητείται νέος για εργασία 20 ωρών (ημιαπασχόληση) την εβδομάδα. Διάθεση για εργασία και χαμόγελο βασικά προσόντα, όλα τα άλλα δευτερεύοντα... Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο:...

Μικροζυθοποιΐα Πάρου

Η Μικροζυθοποιΐα Πάρου αναζητά απόφοιτο του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών για την θέση του βοηθού ζυθοποιού

Πρακτική Άσκηση

Erasmus

Σε Διεθνές Επίπεδο, το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών είναι μέλος της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Ένωσης των Αμπελοοινικών Προϊόντων (Association Universitaire Internationale du Vin et des Produits de la Vigne – AUIV), η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – OIV
http://www.oiv.int/)

Πιστοποίηση

Το Τμήμα έχει πιστοποιηθεί  και ακολουθεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

oenology@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω

ΣΥΝΔΕΣΗ